هدیه ویژه برای اموات و متوفی

هدیه ویژه برای اموات و متوفی
برای شادی روح آنهایی که دستشان از این دنیا کوتاه شده یک کار خیر انجام دهیم که باقی الصالحات برای مرحومین باشه که باعث شادی دل آنها شود . پس با ما همراه باشید...